آذربايجان شرقي-تبريز-كيلومتر 10جاده صوفيان شبستر-سمت چپ-جنب پمپ بنزين-صنايع غذايي ارس مهر ۴۱۴۲۵۶۲۰۲۰-۵ ۰۰۹۸
 • slidebg1

  صنایع غذایی ارس مهر

  پیشرو در صنعت آرد سازی کشور
 • slidebg2

  با بهره گیری از جدیدترین تکنولوژی های روز دنیا

  افتخار ما تولید محصولات با کیفیت و مورد تایید مشتری است

  کنترل کیفیت دقیق و منظم

  مجهز به جدیدترین سیستم های آزمایشگاهی

 • slidebg3
  earth
  آرد خبازی و صنعتی

  خبازی شمامل لواش و تافتون - سنگک - بربری - نان روغنی

  بسته کامل محصولات تولیدی با درخواست مشتری

  صنعتی شامل انواع بیسکویت (ویفر - دایجستیو ) انواع کیک ماکارونی

  check
  check
 • slidebg1

 • slidebg1

 

 

عمده افتخارات صنايع غذايی ارس مهر در طول فعاليت :

  ۲۰۱۹۰۸۲۸ ۰۹۳۵۳۳ Copy    ۲۰۱۹۰۸۲۸ ۰۹۳۵۱۹ Copy    ۲۰۱۹۰۸۲۸ ۰۹۳۵۰۷ Copy    ۲۰۱۹۰۸۲۸ ۰۹۳۵۱۱ Copy    ۲۰۱۹۰۸۲۸ ۰۹۰۷۴۰ Copy    ۲۰۱۹۰۸۲۸ ۰۸۵۲۰۴ Copy    ۲۰۱۹۰۸۲۸ ۰۸۵۵۰۹ Copy    ۲۰۱۹۰۸۲۸ ۰۹۴۸۳۱ Copy    ۲۰۱۹۰۸۲۸ ۰۹۴۹۲۸ Copy
 
 
 
 
 
     ۲۰۱۹۰۸۲۸ ۰۹۵۰۰۲ Copy    ۲۰۱۹۰۸۲۸ ۰۹۳۵۳۳ Copy    ۲۰۱۹۰۸۲۸ ۰۹۴۸۳۱ Copy    ۲۰۱۹۰۸۲۸ ۰۹۰۹۱۷ Copy    ۲۰۱۹۰۸۲۸ ۰۹۴۸۳۵ Copy   
 
 
 
 
 

1-دريافت لوح تقدير در روز ملي صادرات در سال 85 

2- دريافت لوح تقديراز طرف رئيس جمهور محترم به عنوان برترين كارخانه آرد كشور در سال 86

3-واحد صادر كننده نمونه استاني 86           

4-واحد نمونه صنعتي استان86

5-دريافت نشان پيشكسوت صنعت آرد در دو سال متوالي

 6-برگزيده مديران برتر كشور در جشنواره صنعت و تجارت ايران

7-دريافت جايزه برتر دكتر هدايت در جشنواره علوم صنايع غذايي كشور مهرماه 86

8-واحد نمونه كيفي استاندارد استان مهر86

 9-واحد صادر كننده نمونه استان مهر 87

10-واحد نمونه صنعتي استان تير 87

11-واحد نمونه كيفي استاندارد استان 87

12-انتخاب مدير كنترل كيفي كارخانه به عنوان مسئول فني نمونه كشوري در سال 88

13-كارخانه برتر آرد كشور در سال87 و دريافت تنديس در سال 88

14-پيشكسوت صنعت استان در سال 88

15-واحد نمونه صنعتي سال 88

 16-كارخانه آردسازي نمونه كشور در سال 88 از طرف وزارت بازرگاني

17-دريافت جايزه ملي كيفيت ايران در سطح اهتمام در سال 89

18-دريافت جايزه برند برتر صنعتي سال 89

19-واحد نمونه صنعتي استان در سال 89

20-واحد نمونه صنعتي در سال 89

21-برگزيده مديران منتخب برندهاي صنعتي در سال 90

22- واحد نمونه کیفی استان در سال 89

23-انتخاب مدیر کنترل کیفی كارخانه به عنوان مسئول فني نمونه استانی در سال 89

24 – انتخاب مدیر کنترل کیفی استانی در سال 90

25 – معرفی شرکت به عنوان واحد درجه الف در سال 91

26- واحد نمونه كيفي استان در سال91

27-انتخاب مدیر کنترل کیفی كارخانه به عنوان مسئول فني نمونه استانی در سال91

28- دريافت نشان منتخب از جشنواره صنعت در سال91

29-دريافت نشان  سومين اجلاس جهاني نشان منتخب با رويكرد مديريت تعالي در سال 92

30-دريافت نشان  استانداردهاي جهاني در اقتصاد پويا در سال 92

31-دريافت لوح ونشان اجلاس زنجيره تامين غذاي سالم در سال92

32-دريافت لوح كارخانه برترآردكشوردرسال92

33- دريافت جايزه ملي كيفيت غذا،دارووبهداشت ايران در سطح اشتهار يك ستاره در سال92

محصولات تولیدی

 
 • ارس مهر
 • آرد مخصوص انواع نان های صنعتی و حجیم

   

 • آرد مخصوص انواع نان های سنتی و خبازی

  آرد مخصوص لواش - آرد مخصوص سنگک -آرد مخصوص بربری - آرد مخصوص نان روغنی و فطیرهای سنتی - آرد مخصوص تافتون

   

 •  آرد مخصوص انواع نان بستنی

   آرد مخصوص انواع میکادو

   

   

 • آرد مخصوص انواع شیرینی و قنادی

 
 • ارس مهر
 • سوخاری2سوخاری

  آرد مخصوص نان سوخاری

   2ماکارونینودل

  آرد مخصوص انواع ماکارونی و نودل

 • keykبیسکویتدایجستیوbiskuit

  آرد مخصوص انواع کیک و بیسکویت سبوس دار و بدون سبوس

   

 

آذربايجان شرقي-تبريز-كيلومتر 10جاده صوفيان شبستر-سمت چپ-جنب پمپ بنزين-صنايع غذايي ارس مهر

۴۱۴۲۵۶۲۰۲۰-۵ ۰۰۹۸

۹۰۳۰۳۹۸۸۴۹ ۰۰۹۸

۴۱۴۲۵۶۲۰۳۰ ۰۰۹۸

info@arasmehr.co

http://www.arasmehr.co


10+11=